Hướng dẫn sử dụng

I. Hướng dẫn đăng ký/hủy và sử dụng dịch vụ qua kênh SMS:

  • Để đăng ký sử dụng dịch vụ, Khách hàng soạn tin theo các cú pháp theo bảng hướng dẫn dưới đây:

STT

 

Nội dung

Cú pháp gửi 9766

1

Gói ngày (2000đ/ngày)

1.1

Đăng ký gói Ngày

DK hoặc DK VTV

1.2

Xác nhận đăng ký gói

Y VTV

1.3

Hủy dịch vụ

HUY VTV

1.4

Lấy mật khẩu

MK

1.5

Truy vấn gói cước đang sử dụng

KT

2

Gói Ai Là Thần Tượng (2.000đ/ngày)

2.1

Đăng ký gói Ai là Thần Tượng

DK TT hoặc TT

2.2

Lấy danh sách thần tượng trong ngày

IDOL

2.3

Bình chọn thần tượng trong ngày

TT <mã số>

2.4

Truy vấn gói cước đang sử dụng

KT TT

2.5

Tra cứu số điểm tích lũy

TKTT

2.6

Hủy dịch vụ

HUY TT

3

Lấy hướng dẫn

HD

4

Từ chối nhận các SMS nội dung định kỳ

TC SMS

5

Đăng ký nhận lại các SMS nội dung định kỳ

DK SMS

Lưu ý: Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.

-->