Hướng dẫn sử dụng

I. Hướng dẫn đăng ký/hủy và sử dụng dịch vụ qua kênh SMS:

  • Để đăng ký sử dụng dịch vụ, Khách hàng soạn tin theo các cú pháp theo bảng hướng dẫn dưới đây:

STT

 

Nội dung

Cú pháp gửi 9766

1

Gói ngày (2000đ/ngày)

1.1

Đăng ký gói Ngày

DK hoặc DK VTV

1.2

Xác nhận đăng ký gói

Y VTV

1.3

Hủy dịch vụ

HUY VTV

1.4

Lấy mật khẩu

MK

1.5

Truy vấn gói cước đang sử dụng

KT

Lưu ý: Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.

-->